Veislyne gimė ilgai laukta vada nuo Lituanica iš Sapieginės ir VA8 Italy Vitor di Casa Adamo