2015.10.02 - 3/3 Lituanica iš Sapieginės- VA8 Italy Vitor di Casa Adamo